Gemeentepromotie Dalfsen

Missie

De stichting Gemeentepromotie Dalfsen wil de Gemeente Dalfsen met de kernen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen nog bekender en aantrekkelijker maken voor de inwoners, ondernemers en bezoekers.

 

Doelstelling

De Stichting Gemeentepromotie Dalfsen heeft als hoofddoel  de Gemeente Dalfsen in primair heel Nederland en secundair in de omringende landen (o.a. Duitsland, België) te promoten. Bundeling van krachten tussen alle betrokken partijen (Gemeentebestuur, organisaties en evenementen) staat hierbij voorop. Samen werken aan een nog dynamischer Gemeente Dalfsen.

De aandachtsgebieden zijn: Cultuur, Natuur, Historie, Economie, Sport en Recreatie.

 

Doelstelling verwezenlijken door

 • Het verstrekken van financiële bijdragen voor meerjarige (grote) evenementen.
 • Verstrekken van relevante inlichtingen aan organisatoren en initiatiefnemers.

 

Wanneer komt een evenement voor een financiële bijdrage in aanmerking?

 • Kwalitatief goede uitstraling en zoveel mogelijk uniek.
 • Bijdragen aan de promotie van Dalfsen en imagoversterkend zijn.
 • Bereikbaar zijn voor een breed publiek (binnen en buiten de gemeentegrens).
 • Publicitair reiken tot buiten de gemeentegrens.
 • Continuïteit voor meerdere jaren.

 

Aan welke voorwaarden moet een verzoek voldoen?

 • Schriftelijk indienen: ruim voor de datum van het evenement.
 • Onderbouwd door een begroting.
 • Aannemelijk maken van de promotionele waarde van het evenement.

 

Bestuursleden op persoonlijke titel

 • Wim Holsappel: voorzitter en penningmeester: achterban Dalfsen
 • Herman Keizer: secretaris
 • Fred de Roo: bestuurslid: achterban Nieuwleusen
 • Johan Neppelenbroek: bestuurslid: achterban Lemelerveld
 • Erik Jansen Holleboom: bestuurslid achterban: Verenigingen van Plaatselijk Belang
 • Vechtdal Marketing heeft het recht een vertegenwoordiger voor te dragen (momenteel geen vertegenwoordiging).

 

Financiering en verantwoording

Stichting Gemeentepromotie ontvangt financiële middelen van de Gemeente Dalfsen. De keuzes voor ondersteuning van evenementen en organisaties worden objectief en onafhankelijk genomen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Dalfsen.

 

Onderstaande organisaties/evenementen ontvingen de afgelopen jaren een bijdrage:

 • Proef Dalfsen
 • Oranjevereniging Dalfsen
 • Toneelvereniging Plankenkoorts Lemelerveld: Openluchtspel Stefan Brokos
 • Wandelweekend Vechtdal
 • Loopgroep AG85: Oranjeloop Nieuwleusen
 • Stichting Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij
 • Stichting Popactiviteiten Nieuwleusen
 • Night of the Plons – Muziekver. Excelsior
 • Stichting Tophandbal Dalfsen: Ambassadeurs van de Gemeente Dalfsen
 • Het Levende Dorp / The Living Village Festival
 • Hippisch Nieuwleusen (unieke tuigpaardenrubriek)
 • Bierfestival Dalfsen
 • Loopfestijn Dalfsen

 

Verzoek indienen bij:

Herman Keizer, e-mail: hw.keizer@home.nl

Wim Holsappel, email: whols54@gmail.com

 

 

[disclaimer]